Uitfasering koelmiddel R22

Er zijn nog heel wat airco-installaties in België die draaien met het koelmiddel R22. Heeft U zo'n airco-installatie, dan is het belangrijk dat u weet dat er geen koeltechnische handelingen meer verricht mogen worden na 31 december 2014.

Door een nieuwe wetgeving mag er vanaf 2015 geen R22 koelmiddel meer gebruikt worden. Herstellingen en onderhoud kunnen nog uitgevoerd worden zolang het systeem (koelmiddel circuit) gesloten blijft en er wisselstukken beschikbaar zijn.

Personen, bedrijven,... met dergelijke airco-systemen mogen de bestaande installaties blijven gebruiken, alleen bij een eventueel defect waar er een koeltechnische handeling dient te gebeuren stop het verhaal. Vervangen van de installatie is dan het enige alternatief.

Heeft U dergelijk systeem houdt dan bovenstaande zeker in het achterhoofd.

Contacteer ons voor meer info